Internacionalizacija

Last updated: 04 January, 2021

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Naziv projekta

Internacionalizacija inovativnih rješenja tvrtke DIV IT na novim međunarodnim tržištima

Kratki opis projekta

Dana 11.06.2019. poduzeće Diversitas IT sustavi d.o.o. potpisalo je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava oznake KK.03.2.1.16.0037u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Internacionalizacija inovativnih rješenja tvrtke DIV IT na novim međunarodnim tržištima“. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa Konkurentnost i kohezija u financijskom razdoblju 2014. – 2020., temeljem Poziva „Internacionalizacija poslovanja MSP-ova- Faza 2“ referentne oznake KK.03.2.1.16

Cilj projekta

Cilj projekta je ojačati međunarodnu konkurentnost predstavljanjem svojih proizvoda I usluga međunarodnoj poslovnoj zajednici u inozemstvu i uvođenjem vlastitih proizvoda na nova inozemna tržišta

Očekivani rezultati projekta

Nastup tvrtke na međunarodnim sajmovima rezultirat će većim povjerenjem kupaca, kao i većoj prepoznatljivosti tvrtke što će dovesti do daljnjeg rasta poslovanja tvrtke, što je interes vlasnika, radnika, kupaca i dobavljača.

Ukupna vrijednost projekta: 1.089.508,01 HRK

Iznos koji sufinancira EU (bespovratna sredstva): 926.081,79 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 01.06.2019. do 01.09.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Darian Škarica, direktor i Voditelj projekta (tel. +385 98 511 155, e-mail: darian@divit.hr)

Više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja projekata potražite na adresi: www.strukturnifondovi.hr, a o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija na adresi: http://www.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779.
Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Korisnika Diversitas IT sustavi d.o.o.